Galeria Konduktorownia

Marian Panek

marian-panek

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Kraków, gdzie w 1976 r. uzyskał dyplom na Wydziale Malarstwa, w Pracowni prof. Jonasza Sterna. Wiatach 1975-1977 studiował w Podyplomowym Studium Scenografii Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej. W 1980 roku został zatrudniony w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Akademia im. Jana Długosza) w Częstochowie. W 1993 r. zrealizował w krakowskiej ASP przewód kwalifikacyjny l stopnia w dziedzinie: Sztuki plastyczne, dyscyplina: Malarstwo, a następnie został zatrudniony w WSP na etacie adiunkta. Autor koncepcji i projektu scenariusza wystawy problemowej „Polscy surrealiści” (Częstochowa 1995). Uprawia działalność w zakresie: malarstwa, rysunku, scenografii teatralnej, performance. Zajmuje się krytyką artystyczną w pismach artystyczno-literackich.

Comments are closed.