Galeria Konduktorownia

Galeria Konduktorownia

Galeria Konduktorownia powstała w 2005 r. w ramach działalności Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie.

galeria-konduktorownia

Prezentuje sztukę najnowszą i promuje jej najważniejszych przedstawicieli. Zorganizowała ponad 200 imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Ważnymi wydarzeniami były wystawy: Edwarda Dwurnika, Leszka Żegalskiego, Janusza Rafała Głowackiego, Piotra Naliwajki, Jacka Pałuchy, Janusza Oskara Knorowskiego, Jacka Sztuki, Małgorzaty Stępniak, Piotra Dłubaka, Jacka Łydżby, Dariusza Pali, Szymona Parafiniaka, Triennale Sztuki Najnowszej, Biennale Sztuki Projektowej Project..or.., Cz_2013.

Na początku galeria realizowała jedno z głównych zadań statutowych tj. budowanie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej.

Poza tym głównym nurtem jej działalności są m.in. wystawy promujące osiągnięcia sztuki najnowszej, integrowanie działalności artystów i miłośników kultury na rzecz krzewienia sztuk pięknych, muzyki, literatury, filmu oraz innych dyscyplin twórczych oraz wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki.